Bf. Mellangården

Bostadsföreningen Mellangården i Malmö bildades den 10 april 1926 med syftet att "inköpa och med bostadshus bebygga tomten N:o II i kvarteret N:o 5 Hertigen i stadsdelen Slottsstaden här i staden".

Föreningen drivs fortfarande enligt lagen om ekonomisk förening. Sedan 1991 medger stadgarna pantsättning av den enskilda andelen i föreningen.

I fastigheten finns 29 lägenheter och två affärslokaler. Huset ansluter till den rena klassicism som kännetecknar övriga hus i omgivningen. Fasaden mot gatan är uppförd i brunt Helsingborgstegel av samma typ som finns i Köpenhamns rådhus. Runt portarna finns enkla stenornament och grunden är målad i anslutande färg och struktur.      

Helmfeltsgatan har liksom omkringliggande gator - Thottsgatan, Erik Dahlbergsgatan och Banérgatan - fått sitt namn efter en av Karl X Gustafs fältherrar, Simon Grundel Helmfelt (1617-1677). I det skånska kriget från 1675 var han överbefälhavare över den svenska armén men dog 1677 av skador han fått i slaget vid Landskrona.

Kvarteret bebyggdes på 1920-talet, och Helmfeltsgatan lätt böjda sträckning hänger samman med att gatan följer samma linje som den gamla industrijärnvägen som band samman det kockumska industriområdet vid nuvarande Davidshallstorg med järnvägen som gick i nuvarande Carl Gustafs väg.

Här ägde den stora industrimässan rum år 1896. Ett litet monument från 1996 markerar att just här visades film för första gången i Sverige under denna utställning. Idag är Helmfeltsgatan en lugn bostadsgata med många små affärer och ateljéer för möbel- och smyckedesign, konstgallerier och antikvariat.

Ordförande Mirsad Voloder
Telefon 0705-123268

Mer information om föreningen>>

 

Föreningens stadgar
| Årsredovisning 2017 | Årsredovisning 2016 | Årsredovisning 2015 |
Länkarna nedan går till pdf-dokument- Hämta gratis pdf-läsare